MESTERSKABER  DDB
DM.SPORT. NR 42
REGIONSMESTERSKAB –NORD-NR . 22
LANG SPORT NR.6
MELLEM SPORT NR. 7
REGIONSMESTERSKAB MELLEM ÅBEN NR.26
1 ÅRS-NR8
ESDUE A. NR. 1- 086-07-215
SEKTV. ALTONA
MESTERSKABER SEKT.53.
GENERALMESTERSKAB SPORT. NR. 5-ÅBEN. NR.4
SEKTIONSMESTERSKAB  ÅBEN NR. 12
—————,,————-  SPORT NR.19
UNGEMESTERSKAB                      NR.10
ALTONAPOKALEN                         NR.10
ESDUE-A- NR.2-086-07-215